ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Ah VOLT CCA (EN) ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΠΟΛ. (+) ΠΟΛΟΣ
0092S30170 S3 45 12V 300 219 135 225 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S40001 S4 44 12V 420 175 175 190 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S40010 S4 44 12V 440 207 175 175 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S40020 S4 52 12V 470 207 175 190 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S40040 S4 60 12V 540 242 175 175 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S40050 S4 60 12V 540 242 175 190 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S40060 S4 60 12V 540 242 175 190 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S40070 S4 72 12V 680 278 175 175 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S40080 S4 74 12V 680 278 175 190 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S40090 S4 74 12V 680 278 175 190 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S40100 S4 80 12V 740 315 175 175 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S40130 S4 95 12V 800 353 175 190 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S40180 S4 40 12V 330 187 127 227 ΔΕΞΙΑ ΨΙΛΟΣ
0092S40190 S4 40 12V 330 187 127 227 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΨΙΛΟΣ
0092S40200 S4 45 12V 330 238 129 227 ΔΕΞΙΑ ΨΙΛΟΣ
0092S40210 S4 45 12V 330 238 129 227 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S40220 S4 45 12V 330 238 129 227 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΨΙΛΟΣ
0092S40230 S4 45 12V 330 238 129 227 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S40240 S4 60 12V 540 232 173 225 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S40250 S4 60 12V 540 232 173 225 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S40260 S4 70 12V 630 261 175 220 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S40270 S4 70 12V 630 261 175 220 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S40280 S4 95 12V 830 306 173 225 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S40290 S4 95 12V 830 306 173 225 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S40300 S4 40 12V 300 187 127 225 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S50010 S5 52 12V 520 207 175 175 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S50020 S5 54 12V 530 207 175 190 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S50040 S5 61 12V 600 242 175 175 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S50050 S5 63 12V 610 242 175 190 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S50070 S5 74 12V 750 278 175 175 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S50080 S5 77 12V 780 278 175 190 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S50100 S5 85 12V 800 315 175 175 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S50130 S5 100 12V 830 353 175 190 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S50150 S5 110 12V 920 393 175 190 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S5E050 S5 START & STOP 60 12V 560 242 175 19 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S60050 S5 START & STOP 60 12V 680 242 175 190 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S60080 S6 AGM 70 12V 760 278 175 190 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ
0092S60130 S6 AGM 95 12V 850 353 175 190 ΔΕΞΙΑ ΧΟΝΔΡΟΣ